Morska voda odličnog kvaliteta na 14, od 21 kupališta u Herceg Novom

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 27. do 30. juna, pokazali su da je na 80,7 % lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 14,7 % lokacija dobrog, dok je na 4,6 % lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 14 bila odličnog, na šest dobrog, a na jednoj zadovoljavajućeg kvaliteta. Od devet lokacija u Tivtu, voda je bila odličnog kvaliteta na sedam, na jednoj lokaciji je bila dobrog, a na jednoj zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na devet lokacija voda bila odličnog, a na pet dobrog kvaliteta.

Od ukupno 18 lokacija u Ulcinju, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17, a na samo jednoj je bila dobrog kvaliteta. U Baru je morska voda bila odličnog kvaliteta na 10 lokacija, na tri lokacije dobrog, a na dvije zadovoljavajućeg kvaliteta. U Budvi je od 32 lokacije, morska voda bila odličnog kvaliteta na 31, a na jednoj dobrog kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me.

 

 

Izvor: RTHN

The post Morska voda odličnog kvaliteta na 14, od 21 kupališta u Herceg Novom appeared first on Padrino Vijesti.