Za strance na granici i bezvizni kalkulator

Granična policija BiH planira da s ciljem povećanja kapaciteta za upravljanje migracijama na granicima postojeći informacijski sistem nadogradi kalkulatorom za izračunavanje trajanja bezviznog boravka.

U prednacrtu srednjoročnog plana rada Granične policije za idući trogodišnji period navedeno je da će sistem nazvan bezvizni kalkulator službenicima koji vrše granične provjere dati potrebne informacije u vezi sa uslovima ulaska i boravkom stranih državljana u BiH.

Takođe u planu je i implementacija modula “nadzor granice”, koji će omogućiti graničnim službenicima onlajn pristup informacionom sistemu Granične policije BiH.

U istom dokumentu stoji da će rukovodioci Granične policije nastojati da nabave i instaliraju novu informatičku opremu, uključujući i licence, ali i da će mobilnu aplikaciju graničnih provjera implementirati u svim organizacionim jedinicama u skladu sa potrebama.

– Nastavićemo i sa aktivnostima na razvoju i-mejl servisa na prelazima, ali i sa ugradnjom bezbjednosne opreme, kao i nadogradnje sistema za razmjenu podataka u elektronskom obliku unutar Granične policije BiH – navedeno je u planu rada Granične policije, odakle nismo dobili odgovore na pitanje kako će funkcionisati bezvizni kalkulator i kako su poslove iz tog domena obavljali do sada.

U toj instituciji ponovo su naglasili problem nedostatka graničara te dodali da je to posebno došlo do izražaja u trenutku jačanja migrantske rute preko Balkana i pandemije virusa korona.

– Postojeća sistematizacija radnih mjesta je neadekvatna. Za obavljanje redovnih poslova i zadataka, prema postojećoj sistematizaciji nedostaje 398 policijskih službenika, a za rješavanje složene bezbjednosne situacije na granici najmanje još 1.000 policajaca – naglašeno je u planu rada Granične policije BiH.

Naveli su i da je od 2015. do 2020. godine u radni odnos primljeno 487 novih službenika – kadeta i to nakon završene obuke u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar.

– Međutim u istom tom periodu Graničnu policiju napustio je 421 policijski službenik, najviše iz razloga sticanja uslova za penzionisanje, ali i zbog sporazumnih raskida radnog odnosa i odlaska u druge institucije i agencije gdje su uslovi rada bolji te zbog gubitka radne sposobnosti i smrti. Radi uspostavljanja organizacione strukture neophodno je usvojiti novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji – navode iz Granične policije.

Propisima je definisano da je boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan i može rezultovati trajnom zabranom ulaska u određenu zemlju. Prema evidencijama Službe za poslove sa strancima BiH, tokom prošle godine su preduzete mjere u 3.297 slučajeva koji su se odnosili na strane državljane. Izrečeno je, između ostalog, 164 rješenja o otkazu bezviznog boravka, 251 rješenje o otkazu privremenog boravka te 23 na osnovu kojih je otkazan stalni boravak usljed kršenja pravila.

Planovi

Zbog tendencije stalnog odliva kadra u Graničnoj policiji BiH navode da je neophodno poboljšati mehanizme za dugoročno plansko utvrđivanje potreba i zapošljavanje kadrova.

– U skladu sa izrađenim planovima potrebno je vršiti kadrovsku popunu, a organizaciju rada prilagoditi novoj funkcionalnoj i teritorijalnoj organizaciji. Svi ti planovi treba da obuhvate i nove granične prelaze čija izgradnja i rekonstrukcija je predviđena – navedeno je u planu.

 

 

Izvor: Glas Srpske

The post Za strance na granici i bezvizni kalkulator appeared first on Padrino Vijesti.