„Vlast da počne raditi na ovome“ BiH ostaje bez radnika i ide ka novoj krizi

Dok se Evropa otvara za prijem radnika iz BiH i drugih zemalja, kod nas se ne preduzima ništa kako bi poboljšao status domaće radne snage i pojednostavila procedure za angažman radnika iz inostranstva.

Na taj način, potvrđuje direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić, domaća ekonomija neupitno ide ka kolapsu.

– Idemo ka novoj krizi kad ćemo, nakon što Njemačka, Austrija, Slovenija, zemlje okruženja povuku i ovo malo radnika što je ostalo, biti u situaciji da niti imamo domaću radnu snagu niti imamo strategiju za uvoz radne snage. Pokušavamo uvjeriti vlasti da počnu raditi na ovim pitanjima. Dostavljamo i dokaze da se naši ugovori već otkazuju jer domaća privreda nema odgovarajuću radnu snagu koja može odgovoriti zahtjevima zahtjevnog inotržišta – kazao je Nenadić.

Pojašnjava da sve procjene govore da među oko 283.000 osoba na evidencijama nezaposlenih u FBiH nema više od 40.000 onih koji aktivno traže posao te da se BiH suočava s nedostatkom radnika, posebno u drvnoj, metalnoj i hemijskoj industriji, ali i ugostiteljstvu, trgovini i pratećim djelatnostima.

Istovremeno, angažman stranaca prate brojne komplikacije, od godišnjih kvota koje se utvrđuju na državnom nivou, do niza onih na nižim nivoima vlasti.

Tako je za angažman stranog radnika u Srpskoj potrebno oko dva mjeseca, a u FBiH od šest do devet mjeseci.

– Moraju se pribaviti potvrde 11 zavoda i službi u državi da na njihovoj evidenciji nema radnika koje poslodavac planira angažovati. A onda je tu nostrifikacija diploma, pitanja smještaja, na kraju se još čekaju vize, radne i boravišne dozvole – dodao je Nenadić, piše Avaz.

Nizom inicijativa Udruženje poslodavaca FBiH pokušava promijeniti situaciju prije nego što bude prekasno. Osim pojednostavljivanja procedura za upošljavanje stranaca, insistira se i na rasterećenju privrede kroz smanjenje poreza, doprinosa, parafiskalnih nameta, kako bi se novac mogao usmjeriti u rast plaća radnika.

– Po pitanju fiskalnih i parafiskalnih opterećenja najsloženija smo i najskuplja zemlja u Evropi, a istovremeno smo najsiromašnija zemlja s najvišim procentom nezaposlenih. Zato što prije na ova pitanja moramo dati odgovore – istakao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

 

 

Izvor: Srpska Info

The post „Vlast da počne raditi na ovome“ BiH ostaje bez radnika i ide ka novoj krizi appeared first on Padrino Vijesti.