Šta kada ne možete da otplatite kredit?

Jedan od glavnih razloga zbog kojih većina građana ima dilemu da li da uzme kredit može da se objasni na jednostavan način: postoji strah da neće moći da vrate novac banci.S obzirom na to da ljudi u našoj zemlji imaju iskustvo života u mnogim nepredviđenim i kriznim situacijama, ovaj strah je i očekivan.

Međutim, postoji rešenje i za ovu boljku.

Bez obzira da li vam je potreban keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit, vi u svakom od ovih slučajeva možete da uz kredit kupite i osiguranje koje će pokriti troškove ako dođete u situaciju da ne možete da vratite kredit.

Pored ovoga postoje i osiguravajuće kuće koje nude osiguranje i za druge kreditne proizvode osim kredita, a tu pre svega mislimo na kreditne kartice i dozvoljeni minus.Postoje dve vrste ovakvog osiguranja:- polisa životnog osiguranja

i- osiguranje od nezaposlenosti.U prvom slučaju, osiguranje pokriva situaciju u kojoj dolazi usled smrti korisnika kredita, potpuni i trajni invaliditet ili neki od drugih rizikakoji se pokrivaju ovom polisom.Kada pričamo o osiguranju od nezaposlenosti, osiguravajuća kuća plaća mesečne rate umesto korisnika kredita.

Međutim, ovde treba znati šta banke i osiguravajuća društva podrazumevaju pod gubitkom posla.U njihovom rečniku, gubitak posla podrazumeva prekid radnog odnosa od strane poslodavca i to ukoliko nije bilo kršenja radnih obaveza od strane zaposlenog. Pored toga, osiguranje će isplatiti novac banci samo ako je klijent bio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ukoliko je prošao odbitni period od 60 dana, tj. dva meseca.

Ovu vrstu osiguranja ne mogu da dobiju oni koji su:- zaposleni na određeno vreme;- rade kod preduzetnika ili su sami preduzetnici;- zaposleni koji rade u firmama koje imaju manje od pet radnika;- nerezidenti i zaposleni u firmama koje nisu registrovane u Srbiji;

– penzioneri.

Svi ostali, dakle, mogu da računaju da će u slučaju gubitka posla osiguranje platiti osam mesečnih rata u kontinuitetu ili 12 rata ukupno za vreme otplate kredita. Važno je napomenuti da isplata osiguranja ne podrazumeva zakasnele rate, kao ni zatezne kamate.

Kod stambenih kredita je obavezno osiguranje imovine, a sva ostala osiguranja su stvar izbora onih koji uzimaju kredit.

 

 

Izvor: Buka

The post Šta kada ne možete da otplatite kredit? appeared first on Padrino Vijesti.