Smanjene takse za homologaciju vozila

Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa umanjio je visinu takse u postupku homologacije vozila koje će se kretati od 20 KM za izdavanje sertifikata o usklađenosti tipa vozila i 10 KM za dopunu sertifikata.

Ranije, ta taksa predložena je na iznos od 20 do 50 KM, a kako su naveli iz Savjeta ministara BiH, opredjeljenje za racionalizaciju visine i broja taksi je u skladu je sa preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Politiku plata i naknada u institucijama BiH za period 2023. do 2026. godine u kojoj se navodi da će temeljno načelo biti realnost i fiskalna odgovornost.

Takođe, Savjet ministara BiH utvrdio je i Prijedlog amandama na Sporazum o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji je tražila Republika Srpska a koji se odnosi na poboljšanje infrastrukture u kancelarijama službe za katastar i zemljišnoknjižnim kancelarijama.

Ministri su na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacionog tiejla BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore na način da je umjesto Srebrenke Golić, bivšeg ministra prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije imenovan Bojan Vipotnik, novi ministar.

Savjet ministara BiH usvojio je informaciju Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH za januar 2023. godine. U ovom mjesecu evidentirano je 1.608 migranata što je za 42 odsto manje nego u decembru prethodne godine ali daleko više nego u odnosu na januar 2022. godine kada je bilo evidentirano njih 476. Među prvih pet zemalja porijekla migranata su Avganistan, Maroko, Kuba, Kongo i Iran, s tim da  Avganistanci čine više od polovice nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 1.470 osoba, od čega je samo njih 20 podnijelo zahtjeve.

Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde usvojilo je Izvještaj o počinjenim teškim krivičnim djelima u BiH u 2022. godini u kojem se navodi da je u periodu od 2020. do 2022. godine evidentirano 1.222 presuda, od čega u 2022. godini je izrečeno 326 presuda protiv 348 osoba.

Savjet ministara BiH izmjenio je Odluku o okvirnim kriterijumima za dodjelu novčane nagrade zaposlenima u institucijama BiH na način da je brisala odredu koja definiše obavez objave podataka o isplaćenim novčanim iznosima.

 

 

Izvor: Nezavisne

The post Smanjene takse za homologaciju vozila appeared first on Padrino Vijesti.