Poslodavci traže plaćanje PDV-a na kraju mjeseca: Zašto je to važno i kako to izvesti

Udruženja poslodavaca Federacije BiH i RS-a pozvala su zastupnike Predstavničkog Doma Parlamenta BiH da prihvate izmjene i dopune Zakona o PDV-u, u kojem traže da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, a ne desetog u mjesecu, kao što je sada slučaj.

Obrazlažući ovu poteškoću, naveli su da je postojeći rok prekratak za pojedine poreske obveznike, te da ako porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku, novčano ga kažnjavaju.

Ono što je zanimljivo jeste da je Izmjenama Zakona o PDV-u predviđeno i povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

Udruženje poslodavaca FBiH je to u dokumentu „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ prošle godine poslao svim političkim strankama, a koje imaju za cilj olakšavanje poslovanja, jačanje konkurentnosti i usklađivanje poreske politike u oblasti indirektnih poreza sa državama regiona i državama EU.

Govoreći o ovoj tematici, te komentarišući zahtjev poslodavaca i predložene izmjene, ekonomista Igor Gavran za Klix.ba je naveo da on ne vjeruje da će ove inicijative biti usvojene.

„Iskreno ne vjerujem da će biti usvojena i jedna od ove dvije promjene, jer su čak i neki poslodavci nedavno zagovarali da se svi prijedlozi za izmjene Zakona o PDV-u razmatraju zajedno jer je riječ o sistemskom zakonu koji se ne treba mijenjati svako malo, a ima još mnogo prijedloga“, poručio je Gavran.

Navodi da što se tiče samog sadržaja ovih prijedloga, misli da je pomjeranje roka sasvim razumno.

„U nekim državama je još fleksibilnije i pogodnije za obveznike i biće šteta ako se ponovo odbije. Duži rok bio bi i pravedniji i realniji, jer vrlo često privrednici uopšte ne mogu naplatiti svoju robu ili usluge prije nego su obavezno obračunali platiti PDV po fakturama koje ostaje nenaplaćene“, govori nam.

Naglašava da ni pomjeranje na kraj mjeseca neće riješiti sve takve probleme, ali da će makar dati dodatno vrijeme i pomoći da se barem više faktura naplati prije obračuna i plaćanja PDV-a.

„Možda je logičnije ovo pomjeranja izvesti u dva koraka – da se prvo rok pomjeri na 20. u mjesecu, a potom na kraj mjeseca, radi manjeg poremećaja kontinuiteta naplate, ali u svakom slučaju prijedlog je dobar i opravdan neovisno o tempu primjene“, mišljenja je.

Dodaje da ipak, kada je riječ o povećanju praga, misli da je prijedlog nerealan i zahtjeva ozbiljne simulacije i analize mogućih efekata.

„Promjena praga za 100 posto je previše ekstremna da se tek tako primjeni. Također osnov ovog prijedloga je kontroverzan. Naime, biti dio sistema PDV-a nije nikakva kazna jer ovaj sistem ima i svoje prednosti za obveznika. Dobijate pravo odbitka ulaznog poreza, postajete atraktivniji partner drugim PDV obveznicima, signalizirate da ste dio strožeg i uređenijeg poreskog sistema i kontrole… Bojim se da mnogi koji žele izbjeći ulazak u sistem PDV-a, ili žele izaći iz sistema u stvari traže način lakšeg izbjegavanja plaćanja obaveza ili povećanja vlastite zarade (jer je izvjesno da većina neće smanjiti svoje cijene, ako više ne bude obračunavala PDV)“, objašnjava nam Gavran.

Na kraju poručuje da ako želimo kontinuirano zadržati približan broj obveznika u sistemu, onda periodično povećanje praga ima smisla, ističući da treba jednostavno analizirati taj broj i prilagoditi prag približno jednakom obuhvatu.

„Ako naprotiv želimo postepeno povećavati broj obveznika u sistemu i samo najmanje poslovne subjekte ostaviti izvan, onda prag treba ostati fiksan jer će prirodnim procesom sve veći broj obveznika biti obuhvaćeno. Oba ova pristupa imaju svoje prednosti i mane, ali država treba da odluči šta je svrha praga i šta od ove dvije opcije želi“, zaključio je.

Podsjetiti ćemo, Zakon o PDV-u će se 24. jula naći pred zastupnicima Predstavničkog Doma Parlamenta BiH. Ostaje da vidimo da li će predložene izmjene dobiti potrebnu podršku, ili ne.

 

The post Poslodavci traže plaćanje PDV-a na kraju mjeseca: Zašto je to važno i kako to izvesti appeared first on Padrino Vijesti.