Pogledajte koje novine su uvedene u oblasti bolovanja za njegu djeteta u Srpskoj

Novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji je počeo da se primjenjuje donosi novine kada je u pitanju odobravanje bolovanja za njegu djeteta mlađeg od 18 godina, a kod kojeg je UKC RS ustanovio potrebu njege zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja usljed oštećenja moždanih struktura, malignih bolesti i drugih teških oboljenja.

Radi se o tome da će ovo bolovanje ubuduće propisivati porodični doktor i više neće biti potrebno rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja RS (FZO).

Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kao i pomenutim pravilnikom, zaposleni roditelji djece sa navedenim zdravstvenim problemima imaju pravo na bolovanje u trajanju od četiri mjeseca u toku tekuće godine na prijedlog ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Za razliku od ranije kada je bilo potrebno da se za odobravanje ovog bolovanja preda dokumentacija u nadležnu poslovnicu Fonda i gdje je osiguranik na kućnu adresu dobijao rješenje Fonda o odobravanju ovog prava, novim pravilnikom, a na osnovu pomenutog zakona, definisano je da sada to bolovanje propisuje porodični doktor na prijedlog tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Iz FZO RS napominju da se ovo bolovanje može iskoristiti po potrebi tokom godine, odnosno ne mora u kontinuitetu u trajanju od četiri mjeseca.

„Ukoliko roditelj želi u kontinuitetu da iskoristi pravo na ovo bolovanje, nakon 30 dana bolovanja, potrebno je dostaviti dokumentaciju nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana“, rečeno je iz ove ustanove.

Takođe, novim zakonom je omogućeno da roditelji djece sa malignim oboljenjem, između ostalih kategorija, imaju pravo na neto platu u iznosu od 100 odsto za vrijeme bolovanja za razliku od ranije kada je iznosila 70 odsto.

„Podsjećamo da pored ovog prava na bolovanje, zaposleni roditelji imaju mogućnost bolovanja za njegu djeteta ili užeg člana porodice u trajanju do 15 dana po djetetu na godišnjem nivou (ako je riječ o djetetu mlađem od 15 godina) i sedam dana (ako je riječ o djetetu starijem od 15 godina). Takođe, pravo na bolovanje roditelji imaju i u slučaju bolničkog liječenja djeteta( u pratnji djeteta),  sve dok dijete leži u bolnici, nezavisno da li se radi o liječenju u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ili izvan Srpske“, naveli su iz FZO RS.

Osim pomenute novine, novim zakonom, pa samim tim i Pravilnikom, precizirano je i da je obaveza osiguranika koji se nalaze na bolovanju da se svakih 15 dana javlja svom porodičnom doktoru radi obavljanja kontrolnih pregleda, izuzev osiguranika koji se nalaze na bolničkom liječenju.

Ova odredba u zakonu ugrađena je na prijedlog UKC RS, a Pravilnikom je definisano da, ukoliko se osiguranik ne javi na kontrolni pregled, odnosno ne opravda svoj izostanak, porodični doktor može da ocijeni da je osiguranika sposoban za rad.

 

 

 

Izvor: Nezavisne

The post Pogledajte koje novine su uvedene u oblasti bolovanja za njegu djeteta u Srpskoj appeared first on Padrino Vijesti.