Nova šansa za 1.150 nezaposlenih

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je juče novi javni poziv kojim će pružiti podršku domaćoj privredi, ali i nezaposlenima omogućiti da sa biroa dođu do radnog mjesta i sigurnih primanja, bilo kod poslodavca ili pokretanjem sopstvene djelatnosti.

Projektom „Zajedno do posla“, čija je vrijednost šest miliona KM, predviđeno je zapošljavanje i samozapošljavanje 1.151 osobe sa biroa iz šest ciljnih grupa.

Riječ je o djeci poginulih boraca VRS, zatim demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima, kao i djeci demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida koji su na evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci.

Priliku da dođu do radnog mjesta dobila su i lica koja je teško zaposliti iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, te djeca poginulih boraca sa diplomom fakulteta bez radnog iskustva.

Program se sprovodi kroz četiri komponente, a u sklopu svake predviđeno je sufinansiranje u iznosu od 5.000 maraka po nezaposlenoj osobi.

Kada je u pitanju program podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa, za novo zapošljavanje radnika predviđeno je pet miliona KM.

Riječ je o programu koji će se sprovoditi kroz ukupno pet komponenti i to povrat poreza i doprinosa za radnike zaposlene sa evidencije Zavoda, zatim dokvalifikaciju i prekvalifikaciju preko verifikovane institucije, obuke na zahtjev privrednika, program podsticaja za zapošljavanje mladih u BPO industriji, te program podrške osposobljavanju mladih kako bi se zaposlili u kreativnoj industriji sa fokusom na programiranje.

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić rekao je za „Glas“ da je ukupna vrijednost projekta 15 miliona KM, a planirano je da obuhvati oko 3.000 radnika.

„Broj lica koja će obuhvatiti projekat zavisiće od povrata doprinosa jer na visinu sredstava utiče iznos plate koju poslodavci isplaćuju radnicima, tako da ukupan broj može biti i veći i manji od 3.000“, naveo je Vujičić.

On je istakao da će javni poziv za povrat poreza i doprinosa trajati dok ne budu potrošna planirana sredstva, najkasnije do kraja godine, dok je rok za prijavu za ostale programe do 31. avgusta.

„Siguran sam da će interesovanje biti veliko kao i prethodnih godina. Od 2019. godine do sada zahvaljujući projektima zapošljavanja zaposleno je oko 18.000 osoba, što je veliki broj. Značaj ovakvih projekata je ogroman jer se direktno otvaraju radna mjesta, a pomažemo i poslodavce i privredu. Interesovanje poslodavaca uvijek premaši iznos planiranih sredstava“, kazao je Vujičić.

Svi zainteresovani mogu se informisati i na internet stranici Zavoda www.zzzrs.net.

Lokalne zajednice

Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca osoba koje je teško zaposliti odnosi se na stanovnike Berkovića, Vukosavlja, Istočnog Drvara, Istočnog Starog Grada, Jezera, Kalinovika, Kneževa, Krupne na Uni, Kupresa, Lopara, Novog Goražda, Osmaka, Oštre Luke, Pelagićeva, Rudog, Srebrenice, Trnova, Čajniča i Šekovića. Priliku da dobiju radno mjesto imaju i građani Bratunca, Višegrada, Vlasenice, Donjeg Žabara, Kostajnice, Ljubinja, Nevesinja, Novog Grada, Petrovca, Petrova, Ribnika, Rogatice, Han Pijeska, Šamca i Šipova.

 

 

 

Izvor: Nezavisne

The post Nova šansa za 1.150 nezaposlenih appeared first on Padrino Vijesti.