Lani u Srpskoj 60 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djeteta

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske evidentiralo je prošle godine ukupno 60 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, rekla je Srni načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Mirna Miljanović.

Riječ je o 28 krivičnih djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, zatim 15 krivičnih djela iskorištavanje djece za pornografiju, devet krivičnih djela polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina, te tri krivična djela zadovoljenje polnih strasti pred djetetom.

Evidentirana su i dva krivična djela upoznavanje djece s pornografijom, jedno krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže, jedno navođenje djeteta na prostituciju i jedno polno nasilje nad djetetom, podaci su MUP-a.

Evidentirano 26 krivičnih djela protiv polnog integriteta

MUP je prošle godine evidentirao 26 krivičnih djela protiv polnog integriteta, i to šest silovanja, 15 polnog uznemiravanja, dva krivična djela obljube nad nemoćnim licem, dva navođenja na prostituciju i jedno krivično djelo polna ucjena.

Dakle, u Srpskoj sa populacijom od 1.170.342 stanovnika prema posljednjem popisu, evidentirano je ukupno 86 krivičnih djela protiv polnog integriteta, te krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Iz MUP-a su naglasili da su sva ova krivična djela rasvijetljena.

Prema podacima sa sajta Evrostata, u EU u 2019. godini 55 od 100.000 žena bile su žrtve seksualnog napada, a 28 od 100.000 žena bile su žrtve silovanja. Stope su bile znatno niže za muškarce, 10 na 100.000 muškaraca su bili žrtve seksualnog napada i tri od 100.000 silovanja.

Nikad se ne brišu podaci iz registra lica osuđenih za seksualne zloupotrebe djece

MUP je, u skladu sa Zakonom o registru lica pravosnažno osuđenih za seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece u novembru 2018. godine, uspostavio Registar ovih lica.

„Svrha ovog registra je obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo“, istakli su iz MUP-a.

U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za trgovinu djecom, te seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece. Podaci koji se upisuju o počiniocu – lični, o izvršenom krivičnom djelu, te o kazni – su tajni. Podaci iz Registra vode se trajno i ne brišu se. Ne mogu se ustupiti pojedinačno građanima, nego se mogu dati sudu, tužilaštvu i ostalim nadležnim organima, naveli su iz MUP-a.

Za razliku od Republike Srpske u kojoj je ova oblast zakonski uređena prije pet godina, u Federaciji BiH ne postoji ovakav registar jer još nije usvojen zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH.

Obrazovne i vaspitne ustanove su obavezne da prije zapošljavanja provjere osobu u registru

Miljanovićeva je podsjetila da su obrazovne i vaspitne institucije obavezne da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova koji dovode do neposrednog kontakta sa djecom, zatraže od nadležnog organa za vođenje Registra podatak da li je to lice upisano u Registar.

Ukoliko lice za koje se traže podaci nije upisano u kaznenoj evidenciji koja se vodi u Republici Srpskoj, organ nadležan za vođenje Registra obavezno će zatražiti podatke o osuđivanosti od nadležnog organa koji tu evidenciju vodi.

Zakonom su propisane novčane kazne za institucije, ustanove ili organizacije koje propuste da izvrše ovu svoju obavezu, kao i odgovorna lica u tim pravnim licima, a kazne su propisane i za lica koja zloupotrebe podatke iz Registra radi zastrašivanja ili uznemiravanja lica upisanih u Registar ili njihovih porodica, ili te podatke objave.

 

 

Izvor: Glas Srpske

The post Lani u Srpskoj 60 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djeteta appeared first on Padrino Vijesti.