Konkurs za upis studenata na Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske br.: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine, člana 59 stav (1) tačka 10) i Odluke Senata  Visoke škole za turizam i hotelijerstvo u Trebinju br.: 91/2023 od 07.06.2023. godine, Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju,  raspisuje
K O N K U R S 
Za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija  na studijske programe: Turizam i hotelijerstvo-180 ECTS (trogodišnji studij) i Poslovna ekonomija turističke privrede-240 ECTS (četverogodišnji studij)  u akademskoj 2023/2024. godini.

 

СТУДИЈСКИ

ПРОГРАМ

 

РЕДОВНИ

 

ВАНРЕДНИ

 

УКУПНО

Буџет
Самофи-нансирање
Страни држављани

„Туризам и хотелијерство“ -180  ECTS

(трогодишњи студиј)

15
10
3
5
33

„Пословна економија туристичке привреде“ -240 ECTS

(четверогодишњи  студиј)

10
10
2
5
27

 

У К У П Н О :

 

25

 

20

 

5

 

10

 

60

Opšte odredbe:
1. Osnovni uslov za upis studenata na studijski program prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj, BiH ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.
2. Prijavljivanje kandidata počinje 19.06.2023. godine, a završava se 23.06.2023. godine.
3. Kandidati koji konkurišu za upis dužni su podnijeti prijavu i priložiti slijedeća dokumenta: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja (I, II, III, IV), original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6. Prijem dokumenata se vrši svakim radnim danom od 800 do 1600 časova.
4. Polaganje prijemnog ispita obaviće se 26.06.2023. godine s početkom u 900 časova u prostorijama Visoke škole. Integralni test, za polaganje prijemnog ispita trogodišnjeg studijskog programa: Turizam i hotelijerstvo-180 ECTS,   sadrži pitanja iz oblasti: geografije, opšte kulture i stranog jezika koji je izučavan u srednjoj školi, a četverogodišnji studijski program: Poslovna ekonomija turističke privrede-240 ECTS, sadrži pitanja i zadatke iz oblasti: matematike, geografije i stranog jezika koji je izučavan u srednjoj školi.
5. Polaganje prijemnog ispita je besplatno.
6. Kandidati mogu dobiti Informator za polaganje prijemnog ispita u prostorijama Visoke škole svakog radnog dana od 800 – 1600 časova, a dostupan je i na našoj web str.: www.thtrebinje.com.
7. Objavljivanje rezultata konkursa je 28.06.2023. godine, do 1400 časova,
8. Upis primljenih kandidata počinje 03.07.2023. godine, a završava se 07.07.2023. godine.
9. Ostale informacije mogu se dobiti na tel. studentske službe broj 059/ 240-220; web str.: www.thtrebinje.com.
Napomena:
            Prijave na Konkurs za upis na I godinu studija akademske 2023/24. godine mogu se slati na e- mail: vsthtrebinje@gmail.com tako što se sva potrebna dokumentacija (1. Prijava na Konkurs; 2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja (I, II, III, IV), 3.  original diploma o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, 4.  izvod iz matične knjige rođenih, 5. uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci) skenira i pošalje na pomenuti e-mail. Kandidat prilikom dolaska na prijemni ispit obavezan je priložiti originalne dokumente, jer u protivnom njegova prijava neće biti uzeta u razmatranje.
Padrino, jun 2023.

The post Konkurs za upis studenata na Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju appeared first on Padrino Vijesti.