Iz agencije za ravnopravnost polova upozoravaju „U BiH se mora olakšati procedura promjene pola u dokumentima“

Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom 31. marta, Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba skreće pažnju javnosti na potrebu unaprijeđenja građanskih prava osoba koje žive u drugom rodnom identitetu.

Oni ističu da se transrodne osobe u BiH suočavaju sa pravnom i društvenom diskriminacijom te apeluju na građane da podignu svijest o ovim osobama.

– Želimo podsjetiti da transrodnim osobama u BiH nije omogućena pravna promjena pola, obzirom na to da je oznaku pola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj moguće promijeniti tek nakon izvršene “potpunog” medicinskog prilagođavanja pola. Na taj način se nad osobama koje žive u drugom rodnom identitetu vrši diskriminaciona praksa koja je u suprotnosti sa članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je zabranjena diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta – naveli su oni.

Vijeće ministra Bosne i Hercegovine je u julu prošle godine usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Akcioni plan je proizvod rada ekspertske radne grupe predstavnika/predstavnica nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i nevladinog sektora, prenosi Klix.

– Plan, pored ostalog, predviđa mjeru analize medicinskih i administrativnih aspekata modaliteta promjene pola za državljane/ke BiH. Institucije u čijoj su zakonskoj nadležnosti matične knjige pozivamo na hitno zakonsko regulisanje i pojednostavljenje postupka zakonske promjene pola za transrodne osobe, a na bosanskohercegovačku javnost apelujemo da prihvati postojanje transrodnih osoba u našem društvu i pomogne njihovoj punoj društvenoj uključenosti i ravnopravnosti – navode oni.

 

Izvor: Srpska Info

The post Iz agencije za ravnopravnost polova upozoravaju „U BiH se mora olakšati procedura promjene pola u dokumentima“ appeared first on Padrino Vijesti.