„Gasprom“ snizio cijenu prirodnog gasa za BiH za 12,5 odsto

„Energoinvest“, snabdjevač prirodnog gasa za BiH, dobio je od ruskog „Gasproma“ novu, sniženu cijenu koja će važiti od 1. aprila do kraja juna.

Ukoliko Vlada Federacije BiH (FBiH) odobri ovaj zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog gasa prema distributeru “Sarajevo-gas” iznosiće 0,866 KM po metru kubnom, u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,990 KM po metru kubnom.

Iz “Energoinvesta” su saopštili da su na bazi novodostavljene cijene prirodnog gasa od ruskog isporučioca “Gasprom eksporta”, primljene danas, napravili rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog gasa za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

Zahtjev za korekciju cijene prirodnog gasa biće danas dostavljen Vladi FBiH sa ukupnim smanjenjem cijene prirodnog gasa u procentualnom iznosu od 12,53 odsto u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Na sniženje cijene prirodnog gasa je uticao kvartalni pad cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog gasa.

Došlo je i do blagog trenda pada vrijednosti američkog dolara u odnosu na evre i marke, što je sumarno rezultiralo ovim sniženjem.

– Očekujemo da će i distributer “Sarajevogas”, kao i “Toplane” sniziti cijene prema građanima u ovom iznosu – navodi se u saopštenju “Energoinvesta”.

 

 

Izvor: Srpska Info

The post „Gasprom“ snizio cijenu prirodnog gasa za BiH za 12,5 odsto appeared first on Padrino Vijesti.