FZO: Elektronske zdravstvene knjižice važe neograničeno

Elektronske zdravstvene kartice sada važe neograničeno i osiguranici će moći da ih koriste i nakon naznačenog roka – sve dok imaju utvrđen status u obaveznom zdravstvenom osiguranju, rečeno je Srni u Fondu zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske.

U FZO navode da je to definisano novim Pravilnikom o postupku utvrđivanja svojstva osiguranog lica, vođenju podataka u matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici, koji je nedavno počeo da se primjenjuje.

Iz Fonda podsjećaju da je prvobitno rok važenja elektronskih kartica bio pet godina, pa je produžen na 10, a sada su stvoreni uslovi da rok važenja bude ukinut.

„Zdravstvenom karticom se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita. Ujedno, zdravstvena kartica je i najbolja zaštita ličnih podataka jer se pomoću nje pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta“, navode u Fondu.

U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice.

„Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu“, napomenuli su iz Fonda.

Iz Fonda su istakli i da, ukoliko kartica bude izgubljena, ukradena ili oštećena, osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi kartica bila poništena da bi bile izbjegnute eventualne zloupotrebe.

„U situacijama kada osigurano lice ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu“, naglašavaju u FZO.

Troškove izdavanja prve zdravstvene kartice za sva osigurana lica snosi Fond, a novim Pravilnikom je, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, predviđeno da troškove izrade nove kartice nakon poništavanja oštećene, ukradene ili izgubljene kartice ili u slučaju promjene ličnih podataka – snosi osiguranik.

Troškovi izdavanja druge, i svake naredne kartice, biće u visini stvarnih troškova izrade zdravstvene kartice, a o svim detaljima osiguranike ćemo pravovremeno informisati kada bude utvrđena cijena i ostali detalji.

„Za sada, FZO još finansira i nove kartice u slučaju da je prethodna izgubljena ili oštećena i slično i bio je znatan broj ovakvih slučajeva. Primjera radi, pojedini osiguranici su u proteklom periodu već po četiri puta podnosili zahtjev za izradu nove kartice, jer su prethodne gubili i te troškove je snosio Fond. Iz tog razloga, sugerišemo osiguranicima da vode računa o svojim karticama i da ih čuvaju kao i druge lične dokumente“, napomenuli su u Fondu.

U Fondu podsjećaju da su od ove godine u upotrebi samo elektronske zdravstvene kartice, dok stare knjižice više ne važe, što je omogućeno zahvaljujući implementaciji Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema /IZIS/ u Republici Srpskoj.

„Taj sistem, osim elektronskih zdravstvenih kartica, podrazumijeva i elektronski zdravstveni karton, elektronske uputnice, recepte i nalaze. IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova i institucija zdravstvenog sistema Srpske“, istakli su u Fondu zdravstvenog osiguranja.

 

 

Izvor: Glas Srpske

The post FZO: Elektronske zdravstvene knjižice važe neograničeno appeared first on Padrino Vijesti.