Fronteks na granici Crne Gore i BiH

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu /Fronteks/ štitiće ubuduće i granicu Crne Gore prema BiH, Srbiji i Albaniji, a ne samo područja na zajedničkoj granici sa zemljama EU kao do sada, navedeno je u sporazumu Crne Gore i EU o operativnim aktivnostima koje sprovodi Frontex, koji bi trebalo da usvoji Savjet EU.

Na osnovu prethodnog sporazuma Crnoj Gori pružena je pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog istoka i konfliktnih područja samo na zajedničkoj granici sa zemljama EU – Hrvatskom i Italijom.

„Novim sporazumom Savjet EU predviđa šire nadležnosti Fronteksa i to na granicama Crne Gore prema trećim zemljama /Albanija, /samoproglašeno/ Kosovo, Srbija, BiH/, odakle je najveći priliv migranata i nedozvoljenih prelazaka granice. Sporazumom se predviđaju i zajedničke operativne aktivnosti timova Frontexa sa Graničnom policijom Crne Gore“, ističe se u dokumentu.

U Sporazumu o statusu između Crne Gore i EU o operativnim aktivnostima koje sprovodi Fronteks, navodi se i da se raspoređivanje Fronteksovog tima može vršiti na teritoriji Crne Gore, uključujući i njene kopnene, morske i vazdušne granice sa drugim zemljama, piše podgorička „Pobjeda“.

Kad je riječ o ovlašćenjima koja će imati članovi Fronteksovog tima, u sporazumu se navodi se moraju pridržavati zakona i drugih propisa Crne Gore i primjenjivog prava Unije i međunarodnog prava, a da je upotreba sile dozvoljena u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore.

„Članovi tima uživaju imunitet od građanske i upravne jurisdikcije Crne Gore u odnosu na sva djela koja počine pri obavljanju svojih službenih dužnosti“, dodaje se u sporazumu i ističe da su sve prostorije i objekti Agencije u Crnoj Gori nepovredivi i izuzeti od pretresa, a Crna Gora je odgovorna za svu štetu koju članovi tima prouzrokuju trećim stranama pri vršenju svojih službenih funkcija.

 

 

 

Izvor: Nezavisne 

The post Fronteks na granici Crne Gore i BiH appeared first on Padrino Vijesti.