Evo u kojim slučajevima će saobraćajac moći da vam oprosti prekršaj

Novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Srbiji će omogućiti to da saobraćajni policajac može da vam „oprosti“ prekršaj, a evo u kojim slučajevima će to važiti.

„Ukoliko Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima bude usvojen, ovlašćeno službeno lice u neposrednoj kontroli saobraćaja pod određenim uslovima moći će da izda upozorenje učesniku u saobraćaju, odnosno odustati od procesuiranja određenih prekršaja. Međutim, ovo ovlašćenje primjenjivaće se samo za lakše prekršaje, za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu i kojima se ne ugrožava direktno bezbjednost saobraćaja“, objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević.

Dakle, postojaće situacije kada će policajac moći da „progleda kroz prste“, ali, postoji još jedan bitan uslov da bi to i mogao.

Taj uslov je da ne spadate u kategoriju kažnjavanih vozača.

„Konkretno, vozač koji je počinio prekršaj može proći sa upozorenjem, ali samo ukoliko u prethodne dvije godine nije bio kažnjavan, naravno, iz oblasti bezbijednosti saobraćaja. Takođe, upozorenje se može izdati samo jednom i o tome će se voditi evidencija“, pojašnjava načelnik Lakićević.

Upozorenje će moći da se dobije za dio prekršaja iz članova 333 i 334 Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – dr. zakon), za koje je propisana fiksna novčana kazna od 5.000 i 3.000 dinara.

Dakle, riječ je mahom o administrativnim prekršajima, poput isteka vozačke dozvole, ali i nekim kao što su vožnja danju bez upaljenih svjetala, vožnja žutom trakom.

U svakom slučaju, dobro je znati da će se uvesti mogućnost izdavanja upozorenja vozačima, koji su inače savjesni i koji se ponašaju odgovorno prema drugima, piše „021.rs“.

 

 

Izvor: ATV

The post Evo u kojim slučajevima će saobraćajac moći da vam oprosti prekršaj appeared first on Padrino Vijesti.