Elektronski dokumenti bez roka važenja

Pojedini zdravstveni osiguranici su do sada već četiri puta gubili elektronsku zdravstvenu karticu, a troškove zamjene je snosio Fond zdravstvenog osiguranja.

U Fondu napominju da troškove izdavanja prve zdravstvene kartice za sve osiguranike snosi Fond, a da je novim Pravilnikom, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, predviđeno da troškove izrade nove kartice nakon poništavanja oštećene, ukradene ili izgubljene kartice ili u slučaju promjene ličnih podataka snosi osiguranik.

Osim toga, elektronske kartice više nemaju rok važenja. Prvo je bilo pet, pa je produžen na 10 godina, a sada su, kako tvrde u Fondu, stvoreni uslovi da rok važenja bude ukinut.

– Jako je važno da se osiguranici ne odnose nemarno prema elektronskoj zdravstvenoj kartici i da je ne gube, jer ona sadrži lične podatke – poručuju iz Fonda.

Zdravstvenom karticom se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita.

– Ujedno, zdravstvena kartica je i najbolja zaštita ličnih podataka jer se pomoću nje pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta – navode u Fondu.

U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka, osiguranik je dužan da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice.

– Dok ne bude izrađena kartica, osiguraniku se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu – napomenuli su iz Fonda.

Stare više ne važe

Od ove godine u upotrebi su samo elektronske zdravstvene kartice, dok stare knjižice više ne važe, što je omogućeno Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom u Republici Srpskoj. Taj sistem, osim elektronskih zdravstvenih kartica, podrazumijeva i elektronski zdravstveni karton, elektronske uputnice, recepte i nalaze. IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova i institucija zdravstvenog sistema Srpske.

 

 

Izvor: Srpska Info

The post Elektronski dokumenti bez roka važenja appeared first on Padrino Vijesti.